លក្ខខណ្ឌ​នៃ​ការប្រើប្រាស់ - លោកវិទូ

ព័ត៌មានថ្មីៗ

លក្ខខណ្ឌ​នៃ​ការប្រើប្រាស់

ល័ក្ខខ័ណ្ឌ

ល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃគេហទំព័រ www.lokavidunews.com

ខាងក្រោមនេះជាល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់គេហទំព័រ www.lokavidunews.com ។ សូមអានដោយយកចិត្តទុកដាក់ ។ ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការទាក់ទងមកយើងទាក់ទងនឹងផ្នែកណាមួយ នៃល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់គេហទំព័ររបស់យើង សូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំតាមអាស័យដ្ឋានអ៊ីម៉ែលខាងក្រោម - lokavidunews@gmail.com ។

ដោយការចូលប្រើខ្លឹមសារនៃគេហទំព័រ www.lokavidunews.com (ក្រោយមកទៀតហៅថាគេហទំព័រ) អ្នកយល់ព្រមនឹងលក្ខខណ្ឌដែលបានចែងនៅទីនេះ ហើយក៏ព្រមទទួលយកគោលការណ៍ឯកជនភាពរបស់យើងផងដែរ ។ ប្រសិនបើអ្នកមិនយល់ព្រមនឹងល័ក្ខខ័ណ្ឌណាមួយទេ អ្នកមិនគួរបន្តប្រើប្រាស់គេហទំព័រហើយចាកចេញភ្លាមៗទេ ។

អ្នកយល់ព្រមថាអ្នកមិនត្រូវប្រើប្រាស់គេហទំព័រ សម្រាប់គោលបំណងខុសច្បាប់ណាមួយឡើយ ហើយអ្នកនឹងគោរពច្បាប់និងបទបញ្ញត្តិដែលត្រូវអនុវត្ត។

អ្នកយល់ព្រមមិនប្រើវេបសាយតាមរបៀបមួយ ដែលអាចធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយ ឬរៀបចំខ្លឹមសារឬព័ត៌មានដែលមាននៅលើគេហទំព័រឬកាត់បន្ថយមុខងារទូទៅរបស់គេហទំព័រ ។

អ្នកយល់ព្រមមិនធ្វើឱ្យអន្តរាយដល់សន្តិសុខគេហទំព័រ ឬប៉ុនប៉ងចូលទៅកាន់តំបន់ដែលមានសុវត្ថិភាព នៃគេហទំព័រឬប៉ុនប៉ងចូលមើលព័ត៌មានរសើបណាមួយ ដែលអ្នកអាចជឿថាមាននៅលើគេហទំព័រ ឬសឺវឺរដែលជាកន្លែងបង្ហោះនោះទេ ។

អ្នកយល់ព្រមទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុង ចំពោះរាល់ការទាមទារការចំណាយការខាតបង់ ការទទួលខុសត្រូវរួមទាំងថ្លៃសេវាស្របច្បាប់ ដែលកើតឡើងដោយយើងដែលកើតឡើងពីការរំលោភបំពានលើលក្ខខណ្ឌនានា នៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ និងដែលអ្នកនឹងយល់ព្រមប្រសិនបើអ្នកនៅតែបន្តប្រើប្រាស់គេហទំព័រ ។

ការផលិតឡើងវិញការបែងចែកតាមវិធីណាក៏ដោយ ទោះបីតាមអ៊ីនធើណេត ឬក្រៅបណ្តាញត្រូវបានហាមឃាត់យ៉ាងតឹងរ៉ឹង ។ ការងារនៅលើគេហទំព័រ និងរូបភាពនិមិត្តសញ្ញា អត្ថបទ និងព័ត៌មានផ្សេងទៀត គឺជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គេហទំព័រ www.lokavidunews.com (លើកលែងតែមានការបញ្ជាក់ផ្សេងពីនេះ) ។

ការបដិសេធ


ទោះបីជាយើងព្យាយាមធ្វើឱ្យមានភាពត្រឹមត្រូវទាំងស្រុងនៅក្នុងព័ត៌មានដែលត្រូវបានបង្ហាញនៅលើគេហទំព័ររបស់យើងហើយព្យាយាមរក្សាវាឱ្យបានតាមដែលអាចធ្វើទៅបានក្នុងករណីខ្លះព័ត៌មានខ្លះដែលអ្នករកឃើញនៅលើគេហទំព័រអាចហួសសម័យបន្តិច ។

www.lokavidunews.com រក្សាសិទ្ធិក្នុងការធ្វើការកែប្រែឬកែតម្រូវចំពោះព័ត៌មានដែលអ្នករកឃើញនៅលើគេហទំព័រនៅពេលណាក៏បានដោយគ្មានការជូនដំណឹងជាមុន។

ប្តូរទៅល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់


យើងរក្សាសិទ្ធិក្នុងការធ្វើការផ្លាស់ប្តូរនិងកែប្រែលក្ខន្តិកៈនៃការប្រើប្រាស់ដូចមានចែងខាងលើ ។

កែប្រែចុងក្រោយ៖ ២៥-០៧-២០១៩

No comments:

Post a Comment