ធម្មសាកច្ឆាអំពីព្រះពុទ្ធសាសនានៅប្រទេសឥណ្ឌាដោយសមណនិស្សិតខ្មែរនៅឥណ្ឌា (ភាគ១-៦ចប់) - លោកវិទូ

ព័ត៌មានថ្មីៗ

Wednesday, March 17, 2021

ធម្មសាកច្ឆាអំពីព្រះពុទ្ធសាសនានៅប្រទេសឥណ្ឌាដោយសមណនិស្សិតខ្មែរនៅឥណ្ឌា (ភាគ១-៦ចប់)

 
លោកវិទូ | ថ្ងៃ ៤᧤៥ ឆ្នាំជូត ទោស័ក ព.ស. ២៥៦៤ | ១៧ មីនា ២០២១

ប្រធានបទ៖ “ការសាបសូន្យទៅនៃព្រះពុទ្ធសាសនានៅប្រទេសឥណ្ឌា" ។
ធម្មវាគ្មិន៖ 

១/ ព្រះខេមធម្មោ បណ្ឌិត ច័ន្ទ ដារី គង់នៅដេប៉ាត់ម៉ង់ពុទ្ធសាសនានៃសាកលវិទ្យាល័យដេល្លី សាធារណរដ្ឋឥណ្ឌា ។ 
២/ ព្រះចិន្តាមុនីថេរោ ដាវ សាមពេជ្រ បញ្ចប់ការសិក្សាមុខវិជ្ជា ថ្នាក់អនុបណ្ឌិតនីតិរដ្ឋបាលសាធារណៈ នៃ សាកលវិទ្យាល័យ ហិណ្ឌូ ដែនកាសី (ក្រុងពារាណសី Varanasi City) សាធារណរដ្ឋឥណ្ឌា ។ 

សម្របសម្រួល៖ ភិក្ខុ ថាច់ ធា (ចិត្តសទ្ធោ) វត្តមុនីសុតារាម រដ្ឋមីនីសូតា សហរដ្ឋអាមេរិក ។
...
នាទី៖ មិត្រសមណសិស្ស-និស្សិតខ្មែរ ប្រចាំថ្ងៃច័ន្ទ 

ជួបជាមួយធម្មវាគ្មិន៖ ព្រះបណ្ឌិត មហាសង្គ្រាម (សង្ឃត្ថេរោ) កំណើតនៅស្រុកពួក ខេត្តសៀមរាម បច្ចុប្បន្នគង់នៅវត្ត ឧណ្ណាលោម រាជធានីភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា ។ 

សម្របសម្រួលដោយ៖ ព្រះសត្ថាមុនី ស៊ុម បញ្ញា (ប្រធានគណៈកម្មការ វត្តធម្មិការាម ហៅ វត្តចាស់ ក្រុងប្រូវីឌិន្ត រដ្ឋរ៉ូដអៃឡិន្ត សហរដ្ឋអាមេរិក និង ជាអនុប្រធានគណៈកម្មការបោះពុម្ពផ្សាយ នៃពុទ្ធិកសមាគមព្រះសង្ឃខ្មែរ~សហរដ្ឋអាមេរិក ព.ស.ស.ខ) ។

© រក្សាសិទ្ធិដោយលោកវិទូ

No comments:

Post a Comment