ដំណឹងអាហារូបករណ៍ឥណ្ឌាសម្រាប់និស្សិតខ្មែរ ឆ្នាំសិក្សា២០២១-២០២២ - លោកវិទូ

ព័ត៌មានថ្មីៗ

Wednesday, March 17, 2021

ដំណឹងអាហារូបករណ៍ឥណ្ឌាសម្រាប់និស្សិតខ្មែរ ឆ្នាំសិក្សា២០២១-២០២២


សាកលវិទ្យាល័យព្រះគោតមពុទ្ធ ទីក្រុងណយអ៊ីដា រដ្ឋឧត្តរប្រទេស ប្រទេសឥណ្ឌា, ១០ មករា ២០១៦ ។ រូបភាព៖ លោកវិទូ

លោកវិទូ | ថ្ងៃ ៤᧤៥ ឆ្នាំជូត ទោស័ក ព.ស. ២៥៦៤ | ១៧ មីនា ២០២១ 

ស្ថានទូតឥណ្ឌាមានសោមនស្សរីករាយសូមជូនដំណឹងថា ក្រុមប្រឹក្សាទំនាក់ទំនងវប្បធម៌ឥណ្ឌា (ICCR) នៃរដ្ឋា ភិបាលឥណ្ឌាផ្តល់អាហារូបករណ៍ក្រោមកម្មវិធីអាហារូបករណ៍សហប្រតិបត្តិការទន្លេមេគង្គ-គង្គា (MGCSS) និង កម្មវិធីអាហារូបករណ៍ទូទៅ(GSS)សម្រាប់និស្សិតកម្ពុជាដែលមានបំណងចង់បន្តការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ អនុបណ្ឌិត និងបណ្ឌិត នៅតាមបណ្តាលសាកលវិទ្យាល័យដ៏ល្បីៗនៅប្រទេសឥណ្ឌាសម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា ២០២១-២០២២ ។ និស្សិតអាចចូលទៅក្នុងគេហទំព័រតាមដំណខាងក្រោមៈ
http://a2ascholarships.iccr.gov.in/ 

© រក្សាសិទ្ធិដោយលោកវិទូ

No comments:

Post a Comment