ចំរៀងពិសេសសម្រាប់ថ្ងៃបុណ្យខួបមហាត្មៈគន្ធី | Raghupati Raghava Raja Ram - លោកវិទូ

ព័ត៌មានថ្មីៗ

Wednesday, October 03, 2018

ចំរៀងពិសេសសម្រាប់ថ្ងៃបុណ្យខួបមហាត្មៈគន្ធី | Raghupati Raghava Raja Ram

រូបសំណាក មហាត្មៈ គន្ធី ភ្នំពេញ កម្ពុជា ។

#បទចម្រៀងបូជាសាសនា (Bhajan) ដែលមហាត្មៈគន្ធីចូលចិត្តស្តាប់៖ «រឃុបតិ រាឃវ រាជា រាម» Raghupati Raghava Raja Ram ។ អត្ថបទនៃចម្រៀងនេះ ត្រូវបានច្រៀងដោយមហាត្មៈគន្ធី និងបរិវាររបស់គាត់ ក្នុងកំឡុងពេលនៃព្យុហយាត្រាអំបិល (Salt March) ចម្ងាយ ២៤១ ម៉ៃល៍ ទៅកាន់ភូមិដណ្ឌី រដ្ឋគុជរ៉ាត ក្នុងឆ្នាំ១៩៣០ ។ ព្យុហយាត្រានេះគឺដើម្បីប្រឆាំងនឹងពន្ធអំបិល ដែលគ្រប់គ្រងផ្ដាច់មុខដោយរដ្ឋាភិបាលនៃអាណានិគមអង់គ្លេស ។

ក្នុងឳកាសនៃ #ទិវាគន្ធីជយន្តិ (Gandhi Jayanti) ២ តុលា, គេតែងច្រៀងបទនេះ ដើម្បីរំឭកដល់មហាត្មៈគន្ធី និងការតស៊ូដោយអហិង្សារបស់គាត់ ក្នុងចលនានៃការទារឯករាជ្យជាតិឥណ្ឌា ។

ចុចទីនេះដើម្បីស្ដាប់បទចម្រៀងនេះ ។

អត្ថបទចម្រៀង

Hindi

रघुपति राघव राजाराम, पतित पावन सीताराम सीताराम सीताराम, भज प्यारे तू सीताराम ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सब को सन्मति दे भगवान
राम रहीम करीम समान
हम सब है उनकी संतान सब मिला मांगे यह वरदान
हमारा रहे मानव का ज्ञान


Transliteration (IAST):


raghupati rāghav rājārām,
patit pāvan sītārām
bhaj pyāre tu sītārām
sītārām, jai sītārām,
sab ko sanmati de bhagavān
ishwar allah tero naam
hama saba hai unaki santān
rāma rahīm karīm samān
hamara rahe mānava kā jñān
saba mila māṅge yaha varadān


Translation:


O Lord Rama, descendent of Raghu, Uplifter of the fallen.
You and your beloved consort Sita are to be worshipped.
All names of God refer to the same Supreme Being,
including Ishvara and the Muslim Allah.
O Lord, Please give peace and brotherhood to everyone,
as we are all your children.
We all request that this eternal wisdom of humankind prevail.