រឿងកំណើតនៃទន្លេគង្គា - លោកវិទូ

ព័ត៌មានថ្មីៗ

Thursday, April 18, 2019

រឿងកំណើតនៃទន្លេគង្គា

លោកវិទូ | ថ្ងៃ ៥᧮៥ ឆ្នាំកុរ ឯកស័ក ព.ស. ២៥៦២ | ១៨ មេសា ២០១៩

ចំណងជើង៖ រឿងកំណើតនៃទន្លេគង្គា
អ្នករៀបរៀង៖ សាស្ត្រាចារ្យ សុខ សុត្ថាល
គ្រឹះស្ថានបោះពុម្ព៖ ដកស្រងពីសៀវភៅ «ទស្សនាវិជ្ជានិងពហុទេពនិយម» ភាគ១, ១៩៧២
បើមើលមិនឃើញតាមទូរស័ព្ទ សូមចុចត្រង់នេះ