ក្រុមឆៃយ៉ាំវត្តក្រាំងល្វា Chhayam Wat Krang Lvea, 2015 - លោកវិទូ

ព័ត៌មានថ្មីៗ

Wednesday, September 26, 2018

ក្រុមឆៃយ៉ាំវត្តក្រាំងល្វា Chhayam Wat Krang Lvea, 2015ក្រុមឆៃយ៉ាំវត្តក្រាំងល្វា ប្រគុំសាកល្បងនាពេលរសៀល មុនចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីបុណ្យចម្រើនព្រះជន្ម លោកយាយឧបាសិកា ម៉ម អូន និងចែកសិក្ខូបរណ៍ដល់សិស្សានុសិស្ស នៅវត្តក្រាំងល្វា, ឃុំក្រាំងល្វា ស្រុកសាមគ្គីមានជ័យ ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង, ២០ មករា ២០១៥។