ព្រឹទ្ធាចារ្យកោសល្យវោហារ គង់ ណៃ | ចាប៉ីដងវែង - លោកវិទូ

ព័ត៌មានថ្មីៗ

Friday, November 02, 2018

ព្រឹទ្ធាចារ្យកោសល្យវោហារ គង់ ណៃ | ចាប៉ីដងវែង

#KongNay #ChapeiDongVeng | ព្រឹទ្ធាចារ្យកោសល្យវោហារ គង់ ណៃ | ចាប៉ីដងវែង

Kong Nay (born 1946) is a Cambodian musician who plays the chapei dong veng. He is one of relatively few great masters to have survived the Khmer Rouge era, and is known as the "Ray Charles of Cambodia". He received the 2017 Fukuoka Arts and Culture Prize.

Select Sound Track | ជ្រើសរើសបទ
Track01 [00:00:00] អំពាវនាវរកប្អូនកាលសម័យប៉ុលពត
Track02 [00:03:31] ផ្គរលាន់នៅខេត្តស្វាយរៀង
Track03 [00:07:54] ស្ត្រីមារយាទអន់
Track04 [00:12:36] ស្រណោះដំរី
Track05 [00:17:08] ក្មេងឥឡូវនិងក្មេងជំនាន់ចាស់
Track06 [00:22:40] អូនមានថ្មីម្ដេចមិនប្រាប់បងផង
Track07 [00:28:42] ស្រណោះបង្គងក្អែក
Track08 [00:34:55] ពិពណ៌នាពីភូមិស្រុក

Please subscribe, like and share our channel. Thanks.

Author Details

លោកវិទូចុះផ្សាយព័ត៌មានអនឡាញ អំពីព្រះពុទ្ធសាសនាខ្មែរ និងព្រះពុទ្ធសាសនាអន្តរជាតិថ្មីៗ ដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់ប្រិយមិត្តអ្នកអាន និងជាពន្លឺក្នុងការត្រិះរិះពិចារណា ក្នុងការប្រព្រឹត្តទៅ នៃព្រះពុទ្ធសាសនាក្នុងសង្គម ។