កម្មវិធីអប់រំសីលធម៌តាមមាគ៌ាព្រះពុទ្ធសាសនា, ២០១១ - លោកវិទូ

ព័ត៌មានថ្មីៗ

Wednesday, February 27, 2019

កម្មវិធីអប់រំសីលធម៌តាមមាគ៌ាព្រះពុទ្ធសាសនា, ២០១១

លោកវិទូ | ២៧ កុម្ភៈ ២០១៩

កម្មវិធីអប់រំសីលធម៌តាមមាគ៌ាព្រះពុទ្ធសាសនា ចំពោះសិស្សានុសិស្សវិទ្យាល័យសម្ដេចឪសម្ដេចម៉ែ ក្រុងបានលុង ខេត្តរតនគិរី រៀបចំដោយសមាគមសមណនិស្សិតខ្មែរនៅក្រុងពារាណសី ពីថ្ងៃទី ២៨ ដល់ ២៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០១១។