«ទស្សនៈវិជ្ជាឥណ្ឌា និងពហុទេពនិយម» ដោយសាស្ត្រាចារ្យបរិញ្ញា សុខ សុត្ថាល - លោកវិទូ

ព័ត៌មានថ្មីៗ

Tuesday, April 09, 2019

«ទស្សនៈវិជ្ជាឥណ្ឌា និងពហុទេពនិយម» ដោយសាស្ត្រាចារ្យបរិញ្ញា សុខ សុត្ថាល

លោកវិទូ | ថ្ងៃ ៣᧥៥ ឆ្នាំច សំរឹទ្ធិស័ក ព.ស. ២៥៦២ | ៩ មេសា ២០១៩

អ្នករៀបរៀង៖ សាស្ត្រាចារ្យបរិញ្ញា សុខ សុត្ថាល
គ្រឹះស្ថានបោះពុម្ព៖ ភ្នំពេញ: រោងពុម្ពចំរើនរដ្ឋ, ១៩៧២
បើមើលមិនឃើញតាមទូរស័ព្ទ សូមចុចត្រង់នេះ ។