«ឥណ្ឌៀយាត្រា: ដើមពោធិ៍ ~ សាណាថ៌» ព.ស. ២៥០០ គ.ស. ១៩៥៧ - លោកវិទូ

ព័ត៌មានថ្មីៗ

Tuesday, April 09, 2019

«ឥណ្ឌៀយាត្រា: ដើមពោធិ៍ ~ សាណាថ៌» ព.ស. ២៥០០ គ.ស. ១៩៥៧លោកវិទូ | ថ្ងៃ ៣᧥៥ ឆ្នាំច សំរឹទ្ធិស័ក ព.ស. ២៥៦២ | ៩ មេសា ២០១៩

ចំណងជើង៖ ឥណ្ឌៀយាត្រា: ដើមពោធិ៍ ~ សាណាថ៌
អ្នករៀបរៀង៖ ព្រះគ្រូសីលសំវរញ្ញាណ ឡុង ទូ
គ្រឹះស្ថានបោះពុម្ព៖ ភ្នំពេញ: វត្តឧណ្ណាលោម, ១៩៥៧
បើមើលមិនឃើញតាមទូរស័ព្ទ សូមចុចត្រង់នេះ