ព្រះមហាវិមលធម្ម ពិន សែម៖ សមណៈអង្គណាយល់ថាភាសាបាលី-សំស្ក្រឹតគ្មានទីផ្សារឈ្មោះថាជាសត្រូវនឹងសាសនា - លោកវិទូ

ព័ត៌មានថ្មីៗ

Saturday, March 14, 2020

ព្រះមហាវិមលធម្ម ពិន សែម៖ សមណៈអង្គណាយល់ថាភាសាបាលី-សំស្ក្រឹតគ្មានទីផ្សារឈ្មោះថាជាសត្រូវនឹងសាសនាលោកវិទូ | ថ្ងៃ ៧᧶៤ ឆ្នាំកុរ ឯកស័ក ព.ស. ២៥៦៣ | ១៤ មីនា ២០២០

នៅក្នុងឱកាសផ្ដល់ឱវាទដល់ភិក្ខុ-សាមណេរ នៅក្នុងវត្តរាជបូរណ៍ខេត្តសៀមរាប ព្រះមហាវិមលធម្ម ពិន សែម មានព្រះថេរដីកាតិះដៀលបុគ្គល ដែលមិនឲ្យតម្លៃភាសាបាលី-សំស្ក្រឹតថា៖

«ឥឡូវទៅជាមានពាក្យបរាមបរានិយាយពាក្យថា ភាសាបាលីភាសាសំស្ក្រឹតនេះ អត់ហាងឆេងទេអត់ទីផ្សារទេ ណា...និយាយអ៊ីចឹងណា...សម្រាប់ពួកអ្នកបួសហ្នឹង ជាពិសេសសម្រាប់ពួកសមណសិស្សហ្នឹងឯង ។ បើសិនណាជាពោលភាសានេះភាសាបាលីភាសាសំស្ក្រឹតនេះវាអត់ហាងឆេងអត់ទីផ្សារ អ្នកហ្នឹងឯងជាសត្រូវនឹងសាសនា ។»

© រក្សាសិទ្ធិដោយលោកវិទូ

No comments:

Post a Comment