ព្រះមហាវីរិយបណ្ឌិតោ ប៉ាង ខាត់៖ ដូនតាខ្មែរច្នៃវប្បធម៌ឥណ្ឌាឲ្យជាខ្មែរ - លោកវិទូ

ព័ត៌មានថ្មីៗ

Tuesday, June 30, 2020

ព្រះមហាវីរិយបណ្ឌិតោ ប៉ាង ខាត់៖ ដូនតាខ្មែរច្នៃវប្បធម៌ឥណ្ឌាឲ្យជាខ្មែរ


លោកវិទូ | ថ្ងៃ ៣᧪៨ ឆ្នាំជូត ទោស័ក ព.ស. ២៥៦៤ | ៣០ មិថុនា ២០២០

ប្រទេសកម្ពុជាបានទទួលយកវប្បធម៌ចិននិងឥណ្ឌា ប៉ុន្តែដូនតាខ្មែរបានច្នៃឲ្យទៅជារបស់ខ្មែរ ។ ខ្មែរយើងបច្ចុប្បន្នក៏មិនមានឈាមជ័រជាខ្មែរសុទ្ធទេ ។ ព្រះមហាវីរិយបណ្ឌិតោ ប៉ាង ខាត់ បានសូត្រសត្រាទសជាតិ រៀបរាបអំពីព្រៃព្រឹក្សា សត្វ ត្រី ជាដើមសុទ្ធសឹងតែជាឈ្មោះខ្មែរ ដើម្បីបញ្ជាក់ពីសេចក្តីនេះ ដែលធ្វើឲ្យអ្នកស្ដាប់ទប់សំណើចមិនបាន ។

ធម្មទេសនាទាំងស្រុង៖ ព្រះមហាវីរិយបណ្ឌិតោ ភិក្ខុ ប៉ាង ខាត់៖ វប្បធម៌ខ្មែរប្រសើរឧត្តុង្គឧត្តមណាស់
https://youtu.be/R3hPRM6QZjU

© រក្សាសិទ្ធិដោយលោកវិទូ

No comments:

Post a Comment