ព្រះមហាវីរិយបណ្ឌិតោ ប៉ាង ខាត់៖ សាសនាព្រាហ្មណ៍ខំស្វែងរកទឹកអម្រឹតព្រោះមិនចង់ស្លាប់ - លោកវិទូ

ព័ត៌មានថ្មីៗ

Tuesday, June 30, 2020

ព្រះមហាវីរិយបណ្ឌិតោ ប៉ាង ខាត់៖ សាសនាព្រាហ្មណ៍ខំស្វែងរកទឹកអម្រឹតព្រោះមិនចង់ស្លាប់


លោកវិទូ | ថ្ងៃ ៣᧪៨ ឆ្នាំជូត ទោស័ក ព.ស. ២៥៦៤ | ៣០ មិថុនា ២០២០

មនុស្សមិនអាចគេចផុតពីសេចក្តីស្លាប់បានឡើយ ។ ពីបរមបុរាណមកគេថាមានតែពួកអមរលោកទេដែលមិនចេះស្លាប់ ហើយក្នុងសាសនាព្រាហ្មណ៍ក្នុងរឿងកូរសមុទ្រទឹកដោះ ខំស្វែងរកទឹកអម្រឹតដើម្បីមានជីវិតអមតៈ ។

ធម្មទេសនាទាំងស្រុង៖ ព្រះមហាវីរិយបណ្ឌិតោ ភិក្ខុ ប៉ាង ខាត់៖ ធម្មទេសនាបង្កើនស្មារតីស្នេហាជាតិ
https://youtu.be/_4UM9-DPvhc

© រក្សាសិទ្ធិដោយលោកវិទូ

No comments:

Post a Comment