ព្រះមហាវីរិយបណ្ឌិតោ ប៉ាង ខាត់៖ ហេតុអ្វីបានជាដូនតាខ្មែររក្សាទុករឿងរាមកេរ្តិ៍ និងមហាភារតយុទ្ធ? - លោកវិទូ

ព័ត៌មានថ្មីៗ

Tuesday, June 30, 2020

ព្រះមហាវីរិយបណ្ឌិតោ ប៉ាង ខាត់៖ ហេតុអ្វីបានជាដូនតាខ្មែររក្សាទុករឿងរាមកេរ្តិ៍ និងមហាភារតយុទ្ធ?


លោកវិទូ | ថ្ងៃ ៣᧪៨ ឆ្នាំជូត ទោស័ក ព.ស. ២៥៦៤ | ៣០ មិថុនា ២០២០

ដូនតាខ្មែរដែលកាន់សាសនាព្រាហ្មណ៍បានទុករបស់ពីរយ៉ាង ដើម្បីឲ្យខ្មែរជំនាន់ក្រោយនៅជឿលើសាសនាព្រាហ្មណ៍គឺ រឿងរាមកេរ្តិ៍ និងរឿងមហាភារតយុទ្ធ ។ ព្រះមហាវីរិយបណ្ឌិតោ ភិក្ខុ ប៉ាង ខាត់ បានសរសើរថា រឿងរាមកេរ្តិ៍ខ្មែរមានពាក្យកាព្យល្អណាស់ មិនចាញ់មហាកាព្យសំស្ក្រឹតឥណ្ឌាប៉ុន្មានទេ ។

ធម្មទេសនាទាំងស្រុង៖ ព្រះមហាវីរិយបណ្ឌិតោ ភិក្ខុ ប៉ាង ខាត់៖ វប្បធម៌ខ្មែរប្រសើរឧត្តុង្គឧត្តមណាស់
https://youtu.be/R3hPRM6QZjU

© រក្សាសិទ្ធិដោយលោកវិទូ

No comments:

Post a Comment