ដំណឹងអាហារូបករណ៍ឥណ្ឌាសម្រាប់សមណនិស្សិត-និស្សិតខ្មែរឆ្នាំសិក្សា២០២២-២០២៣ - លោកវិទូ

ព័ត៌មានថ្មីៗ

Tuesday, January 18, 2022

ដំណឹងអាហារូបករណ៍ឥណ្ឌាសម្រាប់សមណនិស្សិត-និស្សិតខ្មែរឆ្នាំសិក្សា២០២២-២០២៣


លោកវិទូ | ថ្ងៃ ៣᧱២ ឆ្នាំឆ្លូវ ត្រីស័ក ព.ស. ២៥៦៥ | ១៨ មករា ២០២២

ស្ថានទូតឥណ្ឌាមានសោមនស្សរីករាយសូមជូនដំណឹងថា ក្រុមប្រឹក្សាទំនាក់ទំនងវប្បធម៌ឥណ្ឌា (ICCR) នៃរដ្ឋា ភិបាលឥណ្ឌាផ្តល់អាហារូបករណ៍ក្រោមកម្មវិធីអាហារូបករណ៍សហប្រតិបត្តិការទន្លេមេគង្គ-គង្គា (MGCSS) និង កម្មវិធីអាហារូបករណ៍ទូទៅ(GSS)សម្រាប់សមណនិស្សិត-និស្សិតខ្មែរ ដែលមានបំណងចង់បន្តការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ អនុបណ្ឌិត និងបណ្ឌិត នៅតាមបណ្តាលសាកលវិទ្យាល័យដ៏ល្បីៗ នៅប្រទេសឥណ្ឌាសម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា ២០២២-២០២៣ ។ 

បើកទទួលពាក្យចាប់ពីថ្ងៃទី៖ ២៥ មករា ២០២២ ។ សមណនិស្សិត-និស្សិតអាចចូលទៅក្នុងគេហទំព័រតាមដំណខាងក្រោមៈ

An Opportunity to Study in India! Indian Council for Cultural Relations (ICCR), Ministry of External Affairs, Government of India offers scholarships to Cambodian nationals to pursue higher education in India at Under-Graduate, Post-Graduate, MPhil and PhD programmes in Arts, Indian Culture, Science, Engineering, Tourism, Law and others in leading Universities of major Indian Cities like Delhi, Hyderabad, Mumbai, Bangalore etc..... 

Online application will be opened on 25th January 2022 at the ICCR portal: http://a2ascholarships.iccr.gov.in/. 

For any information/assistance, please contact the Embassy of India, Phnom Penh at email: itec.phnompenh@mea.gov.in or Tel. 023 210 912.

© រក្សាសិទ្ធិដោយលោកវិទូ

No comments:

Post a Comment