គ្រូស្ម័គ្រចិត្តខ្មែរក្រោម៖ ទោះបីបង្រៀនគ្មានប្រាក់ក៏ស្ម័គ្រចិត្តបង្រៀនដើម្បីក្មេងជំនាន់ក្រោយ - លោកវិទូ

ព័ត៌មានថ្មីៗ

Tuesday, January 10, 2023

គ្រូស្ម័គ្រចិត្តខ្មែរក្រោម៖ ទោះបីបង្រៀនគ្មានប្រាក់ក៏ស្ម័គ្រចិត្តបង្រៀនដើម្បីក្មេងជំនាន់ក្រោយ


លោកវិទូ | ថ្ងៃ ៣᧹២ ឆ្នាំខាល ចត្វាស័ក ព.ស. ២៥៦៦ | ១០ មករា ២០២៣

VOD Khmer: គ្រូបង្រៀនស្ម័គ្រចិត្តនៅកម្ពុជាក្រោម បានលះបង់ពេលវេលា និងថវិកាផ្ទាល់ខ្លួន ដើម្បីបង្រៀនភាសាខ្មែរដល់ព្រះសង្ឃ កុមារ យុវជន និងពលរដ្ឋខ្មែរក្រោម ដែលកំពុងរស់នៅលើទឹកដីគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសវៀតណាម ដើម្បីថែរក្សាអក្សរសាស្រ្តជាតិមិនឱ្យបាត់បង់ បើទោះបីមិនមានការជួយឧបត្ថម្ភពីរដ្ឋអំណាចវៀតណាមក៏ដោយ ៕

© រក្សាសិទ្ធិដោយលោកវិទូ

No comments:

Post a Comment