ព្រះគ្រូវជិរប្បញ្ញោ សាន សុជា៖ យុវជនត្រូវគិតជាតិនិងនយោបាយឲ្យណាស់ - លោកវិទូ

ព័ត៌មានថ្មីៗ

Wednesday, March 11, 2020

ព្រះគ្រូវជិរប្បញ្ញោ សាន សុជា៖ យុវជនត្រូវគិតជាតិនិងនយោបាយឲ្យណាស់


លោកវិទូ | ថ្ងៃ ៤᧳៤ ឆ្នាំកុរ ឯកស័ក ព.ស. ២៥៦៣ | ១១ មីនា ២០២០

ព្រះភិក្ខុ វជិរប្បញ្ញោ សាន សុជា មានថេរដីកាថា «អ្នកធ្វើនយោបាយ, អាត្មាភាពប្រៀបធៀបឲ្យស្ដាប់បន្តិចចុះថា, មិនខុសពីតៃកុងឡានទេ អ្នកដឹកនាំក៏មិនខុសពីតៃកុងឡានដែរ ។ យើងដូចជាអ្នកជិះ ។ ជាការពិតហើយ ការកាច់ចង្កូតនៅលើតៃកុងឡាន ប៉ុន្តែយើងមិនអាចមិនរើសបានទេ ។ រ៉េ...ឡានម៉េចឡានទៅ ឲ្យតែគេបើកជិះហើយ កុំខ្វល់ ពេលក្រឡាប់មិនមែនស្លាប់តែតៃកុងអីណា ។»

ព្រះអង្គសួរបញ្ជាក់ថា «អាត្មាក៏មិនយល់ថា តើប្អូនៗកំពុងគិតរឿងនយោយរាល់ថ្ងៃនេះ គិតបានកម្រិតណាដែរ? តាមពិតរឿងនយោបាយនេះត្រូវគិតឲ្យណាស់ ។»

សូមចុចស្ដាប់សេចក្តីទាំងស្រុង នៅក្នុងវីដេអូខាងលើ ។

© រក្សាសិទ្ធិដោយលោកវិទូ

No comments:

Post a Comment