ការដាក់ទណ្ឌាកម្មដោយរំពាត់ជាការព្យាបាទដោយហិង្សា? - លោកវិទូ

ព័ត៌មានថ្មីៗ

Saturday, March 20, 2021

ការដាក់ទណ្ឌាកម្មដោយរំពាត់ជាការព្យាបាទដោយហិង្សា?

 
លោកវិទូ | ថ្ងៃ ៧᧧៥ ឆ្នាំជូត ទោស័ក ព.ស. ២៥៦៤ | ២០ មីនា ២០២១  

សំនួរចម្លើយធម៌ដោយ ព្រះគ្រូវជិរប្បញ្ញោ សាន សុជា ត្រង់ចំណុចថាតើការដាក់ទណ្ឌកម្មដោយការវាយនឹងរំពាត់ ឈ្មោះថាជាការព្យាបាទដោយហិង្សាដែរទេ? មានរឿងព្រះពោធិសត្វមកបញ្ជាក់ផង គួរជ្រះថ្លាស្ដាប់បានតាមអធ្យាស្រ័យ ។ 

ព្រះបរមពោធិសត្វធ្លាប់វាយសិស្សដែរហើយលោកពន្យល់ថា៖ «ការឲ្យទណ្ឌកម្មដល់មនុស្សខុស ការឲ្យអាជ្ញាដល់មនុស្សខុស ដើម្បីឲ្យកែប្រែ 'តំ សាសនំ ន ព្យាបាទំ' មិនមែនជាការព្យាបាទទេ គឺជាការប្រៀនប្រដៅ» ៕

© រក្សាសិទ្ធិដោយលោកវិទូ

No comments:

Post a Comment