វត្តអសោក ទីក្រុងញូវដេលី កសាងដោយព្រះសង្ឃខ្មែរ - លោកវិទូ

ព័ត៌មានថ្មីៗ

Monday, February 05, 2024

វត្តអសោក ទីក្រុងញូវដេលី កសាងដោយព្រះសង្ឃខ្មែរ


លោកវិទូ | ថ្ងៃ ២᧻១ ឆ្នាំថោះ បញ្ចស័ក ព.ស. ២៥៦៧ | ៥ កុម្ភៈ ២០២៤ 

© រក្សាសិទ្ធិដោយលោកវិទូ

No comments:

Post a Comment