បញ្ជីនិក្ខេបបទថ្នាក់បណ្ឌិតអំពីប្រទេសកម្ពុជានៅសាកលវិទ្យាល័យនានានៅប្រទេសឥណ្ឌា - លោកវិទូ

ព័ត៌មានថ្មីៗ

Friday, March 03, 2023

បញ្ជីនិក្ខេបបទថ្នាក់បណ្ឌិតអំពីប្រទេសកម្ពុជានៅសាកលវិទ្យាល័យនានានៅប្រទេសឥណ្ឌា

និក្ខេបបទថ្នាក់បណ្ឌិតរបស់បណ្ឌិត សំ បេ, ១៩៧៨ ។

លោកវិទូ | ថ្ងៃ ៦᧬៤ ឆ្នាំខាល ចត្វាស័ក ព.ស. ២៥៦៦ | ៣ មីនា ២០២៣

ដើម្បីសម្រួលដល់ការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់សមណនិស្សិត-ខ្មែរ និងបញ្ញវន្តអ្នកស្រាវជ្រាវទាំងឡាយ និងដើម្បីជាការលើកកម្ពស់ដល់ការសិក្សាស្រាវជ្រាវផង កុំឲ្យជាន់គ្នាផង យើងខ្ញុំព្រះករុណាសូមប្រមូលចំណងជើងនិក្ខេបបទនិងសារណាទាំងឡាយ ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងប្រទេសកម្ពុជា របស់សមណនិស្សិត-និស្សិតខ្មែរ នៅសាកលវិទ្យាលស័យនានា នៅប្រទេសឥណ្ឌា តាំងពីអតីតកាលរៀងមក ។

តែគួរឲ្យសោកស្ដាយ យើងខ្ញុំរកពុំ[ទាន់]ឃើញ នូវនិក្ខេបបទខ្លះរបស់សមណនិស្សិតខ្មែរ ដែលធ្លាប់ដឹងថាធ្លាប់បានបញ្ចប់ថ្នាក់បណ្ឌិតពីសាកលវិទ្យាល័យឥណ្ឌា ។ ដូច្នេះសូមទុកចន្លោះមានបង្ហាញខាងក្រោមនោះសិនចុះ ហើយនឹងបំពេញចន្លោះនោះនៅថ្ងៃក្រោយ ។

សូមបញ្ជាក់ថា ដើម្បីរក្សាសិទ្ធិរបស់អ្នកនិពន្ធ និងសិទ្ធិរបស់សាកលវិទ្យាល័យ ដូច្នេះមិនមាននិក្ខេបបទឬសារណាពេញលេញណាមួយ ត្រូវបានចែករំលែកជាសាធារណៈនៅទីនេះទេ ។ ដើម្បីទទួលបានឯកសារស្រាវជ្រាវទាំងនេះ លោកអ្នកត្រូវស្វែងរកតាមរយៈសាកលវិទ្យាល័យដែលពាក់ព័ន្ធ ឬតាមរយៈស្ថាប័នបន្ទុកឯកសារអនឡាញ ដែលអាចចូលទៅប្រើបាន តាមរយៈការប្រើប្រព័ន្ធអ៊ីនធើណេតរបស់សាកលវិទ្យាល័យរបស់លោកអ្នក ដែលបានជាវឬសហការជាមួយស្ថាប័នបន្ទុកឯកសារទាំងនោះ ។

Khath Bunthorn (2022), Small States and Regionalism: ASEAN as a Factor in Cambodia's Foreign Policy, 1999-2017, Ph.D. Thesis, New Delhi: Jawaharlal Nehru University.
«ចុល្លរដ្ឋនិងតំបន់និយម : អាស៊ានជាកត្តាមួយក្នុងគោលនយោបាយការបរទេសរបស់កម្ពុជា, ១៩៩៩-២០១៧»

Hun Chanden (2020), A Study Of Economic Ethics Its Nature And Issues With Special Reference To Buddhism, Ph.D. Thesis, Allahabad: University of Allahabad.
«ការសិក្សាក្រមសីលធម៌សេដ្ឋកិច្ច : ធម្មជាតិ និងចំណោទបញ្ហារបស់វា ដោយយោងតាមពុទ្ធសាសនា»

Chanarob Songkram (2020), A Comparative Study of Primary Education System of India and Cambodia, Ph.D. Thesis, Varanasi: Banaras Hindu University.
«ការសិក្សាប្រៀបធៀបប្រព័ន្ធអប់រំកម្រិតបឋមសិក្សារបស់ប្រទេសឥណ្ឌានិងកម្ពុជា»

Lun Chamnan (2018), The Leadership of Prime Minister Hun Sen : A Study of National Development in Cambodia from 1979 to 2015, Ph.D. Thesis, Varanasi: Banaras Hindu University.
«ភាភជាអ្នកដឹកនាំរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន : ការសិក្សាពីការអភិវឌ្ឍជាតិនៅប្រទេសកម្ពុជា ពីឆ្នាំ១៩៧៩ ដល់ ២០១៥»

Chan Dary (2018), Khmer Buddhism and Its Contribution to Peace in Contemporary Cambodia, Ph.D. Thesis, New Delhi: University of Delhi.
«ពុទ្ធសាសនាខ្មែរ និងវិភាគទាន ចំពោះសន្តិភាព នៅប្រទេសកម្ពុជាក្នុងសហសម័យនេះ»

Khy Sovanratana (2016), Contours of the Reconstruction of Buddhist Education in Cambodia after the Fall of The Khmer Rouge, Ph.D. Thesis, New Delhi: University of Delhi.
«ដំណើរការស្ថាបនាឡើងវិញ នៃពុទ្ធិកសិក្សា នៅប្រទេសកម្ពុជា បន្ទាប់ពីការដួលរលំទៅ នៃរបបខ្មែរក្រហម»

Sombo Panhna (2014), Sociological Study of Slum Dwellers in Cambodia : with Special Reference to Phnom Penh city, Ph.D. Thesis, Varanasi: Banaras Hindu University.
«ការសិក្សាបែនសង្គមវិទ្យា នៃអ្នករស់នៅទីជម្រកកខ្វក់ នៅប្រទេសកម្ពុជា : ដោយយោងទៅលើករណីពិសេសនៅទីក្រុងភ្នំពេញ»

Sem Pech (2010), पालिवंस साहित्चस्य इतिहासिकं साक्कटिकंच अज्झयनं, Ph.D. Thesis, Varanasi: Sampurnanand Sanskrit Vishwavidyalaya.
«អជ្ឈាយនៈ៖ រឿងរ៉ាវប្រវត្តិសាស្ត្រនៃបាលីវង្ស»?

Nhem Kimteng (2009), Buddhist Values and Development of Cambodian Society, Ph.D. Thesis, New Delhi: University of Delhi.
«គុណតម្លៃព្រះពុទ្ធសាសនា និងការអភិវឌ្ឍនៃសង្គមខ្មែរ»

Hok Savann (2002), Flesh-Eating and Animal Rights in Buddhism, Ph.D. Thesis, New Delhi: University of Delhi.
«ការបរិភោគសាច់និងសិទ្ធិសត្វ ក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនា»

Sam Be (1978), The Impact of Buddhism on Cambodian Social Life, Ph.D. Thesis, Poona: University of Poona.
«ឥទ្ធិពលព្រះពុទ្ធសាសនា លើជីវភាពសង្គមខ្មែរ»

Lay Kry (1978?)... [តាមប្រភពច្បាស់ការណ៍ថា គាត់រៀនមិនបានចប់បណ្ឌិតទេ ដោយសារខ្មែរក្រហមឡើងកាន់អំណាច ឆ្នាំ១៩៧៥]
ឡាយ គ្រី

Mok Sophal (1978?)..., Bodh Gaya: Magadh University.
ម៉ុក សុផល

Kong Chhean (1975), A study of Buddhist political thought With special reference to Pali canonical literature, Ph.D. Thesis, Varanasi: Banaras Hindu University.
«ការសិក្សាពីទស្សនៈនយោបាយពុទ្ធសាសនា ដោយយោងទៅតាមអក្សរសាស្ត្រនៃបិដកបាលី»

Tor Ann (1969)...? Varanasi: Sampurnanand Sanskrit Vishwavidyalaya.
តោ អាន

Va Yav (1969?)...? Rajgir: Nava Nalanda Mahavihara.
វ៉ា យ៉ាវ

Ly Kim Long (1967), Cultural Relation between India and Cambodia from the First to the Thirteen Century AD, Ph.D. Thesis/Book, Vanaras: Banaras Hindu University.
«ទំនាក់ទំនងវប្បធម៌ រវាងប្រទេសឥណ្ឌា និងប្រទេសកម្ពុជា ពីសតវត្សរ៍ទី ១ ដល់សតវត្សរទី ១៣ នៃគ្រិស្តសករាជ»
សោធគង្គា

ដើម្បីជាប្រទីបដល់អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវ និងសមណនិស្សិត-និស្សិតទូទៅ សូមបង្ហាញផ្លូវដែលអាចទៅស្រាវជ្រាវរាវរកនិក្ខេបបទខាងលើបានខ្លះ ។ ស្ថាប័នផ្ទុកឯកសារនិក្ខេបបទអនឡាញធំជាងគេហើយសាធារណៈ នៅប្រទេសឥណ្ឌាគឺ សោធគង្គា ឬ ShodhGanga ។ វាផ្ទុកនិក្ខេបបទចំនួនជាង ៤៤ ម៉ឺនចំណងជើង ដែលសហការផ្ដល់ដោយសាកលវិទ្យាល័យជិត ៧០០ ។ ជាអ្នកសិក្សាស្រាវនៅប្រទសឥណ្ឌាត្រូវស្គាល់វា និងប្រើវាឲ្យអស់ប្រយោជន៍ ។ 

ក្រៅពីសមណនិស្សិត-និស្សិតខ្មែរ ក៏នៅមាននិស្សិតឥណ្ឌានិងបរទេសមួយចំនួនបានសរសេរនិក្ខេប ទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរ ។ ដើម្បីរកនិក្ខេបបទណាមួយ សូមវាយនៅក្នុងប្រអប់ស្រាវជ្រាវ (Search) ដោយប្រើពាក្យគន្លឹះ ឈ្មោះអ្នកនិពន្ធ ឬចំណងជើងទាំងមូលក៏បាន ។ សូមរីករាយនឹងការស្រាវជ្រាវនៅទីនោះចុះ ៕

© រក្សាសិទ្ធិដោយលោកវិទូ

No comments:

Post a Comment